Érdemes felkeresni háziorvosát...

HA KRÓNIKUS BETEG, RENDSZERESEN SZED ORVOSSÁGOT, AKKOR LEHET, HOGY ÖNNEK IS SZÜKSÉGE LESZ ERRE AZ IGAZOLÁSRA  A HÁZIORVOSTÓL, MERT HA NINCS NAGY BAJBA KERÜLHET!

Saját gyógykezelés céljára történő gyó***zerkivitel és behozatal szabályai

Egy-egy utazás alkalmával milyen igazolást kell beszerezni ahhoz, hogy a krónikus betegségükre vagy az akut problémáikra szedett gyó***zereiket gond nélkül magukkal vihessék az utazók más országokba?

I. Mikor ajánlott igazolást kérni a háziorvostól?

Az általános szabályok szerint az Európai Gazdasági Térség (Európai Unió és Izland, Liechtenstein, Norvégia) tagállamain belül a gyógykezelés alatt álló utazók a gyó***zerrkészítményeiket – kivéve a k**ít**ze*nek és p**ic**t**p szernek minősülő gyó***zerek (lsd. II. pont) – engedély nélkül maguknál tarthatják. Nem kötelező, de több napos külföldi tartózkodás alkalmával mégis ajánlott felkeresni a háziorvost és megkérni arra, hogy töltse ki az „Igazolás a gyó***zerkészítmények birtoklására kezelés alatt álló utazók számára” elnevezésű formanyomtatványt, vagy adjon egy tartalmában hasonló igazolást a kellemetlenségek elkerülése érdekében.

Hol található a formanyomtatvány?

Az „Igazolás a gyó***zerkészítmények birtoklására kezelés alatt álló utazók számára” elnevezésű formanyomtatvány honlapunkról letölthető a Formanyomtatványok menüpont alól – https://www.ogyei.gov.hu/formanyomtatvanyok_root/, amelyen magyar/angol nyelven is megtalálható a kitöltendő információ. Az igazoláson többek között a vényt kiállító orvos nevét/címét, a beteg nevét/címét, az utazás időtartamát, valamint a gyó***zerkészítmény/gyó***zerkészítmények nevét és adagolását kell feltüntetni, és az orvos aláírásával és pecsétjével kell ellátni.

II. Fokozottan ellenőrzött gyó***zerek kivitele – Mikor kell hitelesítést kérni az OGYÉI k**ít**ze*ügyi Főosztályától?

Az OGYÉI a külföldre távozó, fokozottan ellenőrzött szert tartalmazó gyó***zerrel kezelt beteg ellátása céljából hitelesíti az orvosi igazolást a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyó***zerek orvosi rendelésének, gyó***zertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet (a továbbiakban Rendelet) 10. §-a alapján.

II./1. A 3 napot nem meghaladó külföldi utazás esetén

A kezelés alatt álló személy személyes poggyászában a kezeléséhez elegendő mennyiségű fokozottan ellenőrzött szert a háziorvosa által kitöltött 3/A számú melléklet szerinti igazolás birtokában vihet magával, melynek az OGYÉI általi hitelesítése nem szükséges.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy minden fokozottan ellenőrzött szerre külön igazolást szükséges kiállítani!

II./2. A 3 napot meghaladó (de maximum 90 napig terjedő) külföldi utazás / fokozottan ellenőrzött szer tartalmú injekciós vagy infúziós készítmény kivitele esetén

A kezelés alatt álló személy a kezeléséhez elegendő mennyiségű fokozottan ellenőrzött szert saját felhasználási céllal az országból csak az OGYÉI nyilvántartásba vételét követően vihet ki. Az OGYÉI a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a háziorvos által kiállított 3/B számú melléklet szerinti igazolás D.pontját tölti ki, és azt megküldi a kezelés alatt álló személynek.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az OGYÉI a Magyarország területének elhagyása esetén beszerzendő igazolások hitelesítése kapcsán rendelkezik hatáskörrel. Az engedélyek kiállításakor a kivitelre engedélyezett mennyiségek az utazás időtartamával arányosan kerülnek kiszámításra, a beteg a szükségesnél nagyobb mennyiséget nem vihet ki. Ha valamilyen okból a beteg hamarabb megszakítja az utazást, a fel nem használt időarányos mennyiséget visszahozhatja, ehhez nem kell külföldi hatóság engedélye.

Külföldről megkezdett utazás esetén azonban, – amikor nem a fentiekben részletezett gyó***zer-visszahozatalról van szó, – a Magyarország területére történő belépéskor a fokozottan ellenőrzött szerrel történő kezelés alatt álló személy fokozottan ellenőrzött szert a kezelőorvosa által kitöltött nemzetközi igazolás birtokában, illetve a kiindulási országban illetékes hatóság igazolásával hozhat be Magyarország területére, így ilyen esetekben az adott országban illetékes hatóságnál kell érdeklődni a szükséges dokumentumokról.

III. Lista az OGYÉI honlapján

Felhívjuk a figyelmet, hogy harmadik országból saját célra történő behozatal, illetve harmadik országba történő kivitel esetén fontos beszerezni a gyó***zerbesorolásának megfelelő iratot (lsd. Formanyomtatványok)! Bizonyos országok megtilthatják egyes gyó***zerek be- és kivitelét országaikból/országaikba, erről az adott ország konzulátusa tud felvilágosítást adni, így érdemes utazás előtt az aktuális információk érdekében tájékozódni. A k**ít** és p**ic**t**p hatású szerek esetében az egyes hatóanyagú készítmények bevitelét megtiltó országok megnevezése a honlapunkon található, „k**ít**ze* és p**ic**t**p anyagokat tartalmazó gyógyszerek listájában” szerepel: https://www.ogyei.gov.hu/listak/

„10. Ká***ósz**t és psz**ho**óp anyagokat tartalmazó gyó***zerek

A készítményeket felsoroló táblázat utolsó oszlopa tartalmazza azt az információt, hogy mely ország tiltja meg az adott gyó***zer bevitelét.

Az OGYÉI a forgalomba hozatalra engedélyezett k**ít**ze*(K1, K2, K3 kategóriák) és p**ic**t**p anyagot (P1, P2, P3, P4 kategóriák) tartalmazó gyó***zerek teljes körének adatait a fent hivatkozott listában közzéteszi.

Amennyiben bizonytalan a gyó***zer besorolását illetően forduljon Intézetünkhöz:

k**ít**ze*ügyi Főosztály elérhetősége:

https://www.ogyei.gov.hu/kab***szerugyi_foosztaly_elerhetoseg/

Formanyomtatványok elérhetősége:

https://www.ogyei.gov.hu/formanyomtatvanyok_root/

Vonatkozó jogszabályok:

– a Kormány 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelete a ká**tó**er**kel és p**ic**t**p anyagokkal, valamint az új psz**h**kt** anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

– 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet a fokozottan ellenőrzött szernek minősülőgyó***zerek orvosi rendelésének, gyó***zertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről,írja a ogyei.gov.hu

Forrás:

palyazatfigyelo.info

(̶◉͛‿◉̶) Értékeld a munkánkat, ha tetszett oszd meg!